Zbog malo lutanja odmah iza Krnovog polja i kasnije na livadama ispod Žurima,
rastojanje Krnovo Polje-Bare Bojovića treba uzeti sa tolerancijom od par
kilometara. Zbog stalnih promena trase puta u zoni rudnika Zagrađe, i
rastojanje Bare Bojovića-Nikšić treba uzeti sa izvesnom rezervom.


( Kapetanovo jezero )