Živeti sa prirodom    
Literatura   
Home Turoteka Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi

 

  <- nazad   •   sadržajLITERATURA


1. "Ishrana u prirodi" - grupa autora, 1986.g.

2. "Ishrana" - mr. Dragoš Vukičević, profesor 1991.g.

3. "Opstanak" - dipl. inž. Rodoljub Tanasić, 1997.g.

4. "Priroda, alpinizam, aklimatizacija i logorovanje" - prof. Zvonimir Živković, 1979.g.

5. "Čitanje karata" - geografski institut JNA 1952

6. "Čitanje karata i orijentacija" - Aleksandar Đ. Petrović, 1990.g.

7. "300 praktičnih saveta" - Pavlović Vojislav, 1984.g.

8. "Prva pomoć" - grupa autora, 1993.g.

9. "Lovački priručnik" 1984.g.

10. "Lov i lovačko oružje" - grupa autora 1976.g.

11. "Kampovanje" - "Tehničke novine" specijalno izdanje

12. "Logorovanje u prirodi" - specijalno izdanje časopisa "Kekec"

13. "Front" časopisi, Beograd

14. "Lovačke novine" - časopisi, Novi Sad


<-
nazad   •   sadržaj