Svrbiguz   
Drinske planine  
Home Turoteka Kako? Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi

 

Ruta 2:  Loznica - Tršić - Krupanj - Mačkov kamen - Tronoša - Loznica

Karakteristike rute:

- dužina: 78km
- ukupni uspon: 1700m
- površina: asfalt, makadam zemlja
- težina, fizička: 9
- težina, tehnička: 3
- potrebna kondicija: 4
- uslovi za vožnju: vožnja je moguća od proleća do jeseni, ali se ne preporučuje posle jakih kiša.

mapa rute (3Mb)
GPS tracklog i waypoints (pogledajte napomene o GPS podacima)


Ruta vodi duž "kičme" planina u lozničkom i krupanjskom kraju, i otključava nam njihove tajne odaje. Ona takođe spaja Tršić i manastir Tronošu, dve izuzetne kulturno-istorijske destinacije u ovom kraju.

Do Tršića stižemo na samom početku ture, i posle posete rodnom mestu Vuka Karadžića izlazimo na put Loznica - Krupanj. Saobraćaj na putu je vrlo umeren i neće nam ometati uživanje u pejzažima Rađevine, ali je pažnja naravno i ovde potrebna. Od Krupnja počinje dugi uspon ka Mačkovom kamenu ali će ga olakšati lepota predela koji se sa porastom visine sve više otvaraju i "rascvetavaju" oko i ispod nas. Na Mačkovom kamenu ćemo napraviti kratak detur da bismo posetili atraktivni vidikovac Perunika sa koga se pruža fantastičan pogled ka Drini, Bobiji i bosanskim planinana. Povratak, odnosno spust ka Loznici ćemo potom početi uranjanjem u veličanstvene šume Jagodnje.

Odlična prilika za predah je planinarski dom Šarena bukva u kome oni koji žele da turu izvedu sasvim lagano i uz maksimalno uživanje, mogu i da prenoće. Poslednji ukras na maršruti je manstir Tronoša na koji izlazimo pravo iz šumskih dubina, zbog čega će nam sigurno izgledati sasvim drugačije i još mnogo lepše, ma koliko puta da smo ga posetili na uobičajeni način.

Tura je naporna ako se izvede u jednom danu ali na nju mogu krenuti i oni koji su kondiciono manje spremni, ako je podele na dva dana.


Sažvaćak (objašnjenja kolona u tabeli)

dist. (km) ime tačke

visina

tip podloga mesto / opis komentar
0 Loznica 143
asfalt Loznica, centar
0,1 R 011 143 T asfalt Loznica skrenuti desno
0,3 R 012 143 K asfalt Loznica Produžiti pravo. (Desno je park a na tu stranu se i skreće za Koviljaču odn. Zvornik - postoje table.)
0,4 R 013 137 TL asfalt Loznica skrenuti levo
0,5 R 014 138 K asfalt Loznica Produžiti pravo. Na raskrsnicu se dolazi odmah posle mosta.
0,8 R 015 151 V asfalt Loznica produžiti desno
1,0 R 016 176 TL asfalt Loznica produžiti pravo (ovde se zatvara krug zbog obaveznog smera)
2,5 R 017 218 TL asfalt
produžiti pravo
5,5 S Trsic 234 TL asfalt
skrenuti levo
6,2 R 019 184 K asfalt Tršić Produžiti pravo. Na ovom mestu se prelazi preko parkinga za posetioce Vukovog centra, desno je ulazak u centar.
8,1 R 020 272 T makadam
Skrenuti desno, na makadamski put. Neposredno pre raskrsnice sa leve strane je groblje. Na levu stranu produžava i asfalt.
8,3 R 021 282 V makadam
produžiti levo (desno i uzbrdo se odvaja drugi makadam)
8,4 R 022 286 Td makadam
Produžiti pravo. R 021 i R 022 su ustvari deo prostrane trouglaste raskrsnice.
8,8 R 023 283 K makadam
Produžiti pravo, uzbrdo (desni i levi put vode naniže). Makadam je ovde osrednjeg kvaliteta.
10,4 R 024 198 T asfalt
Izlazak na put Loznica - Krupanj. Skrenuti desno.
10,6 R 025 190 V asfalt
Skrenuti levo, preko betonskog mostića. (Desno se ide za Tršić.) Na raskrsnici postoji putokaz "Tronoša", tu je i prodavnica.
16,4 vo 41 276
asfalt
Uređen izvor levo ispod puta (ne vidi se dok se ne siđe do njega).
20,5 Vucetici 370
asfalt Vučetići
20,7 antimon ru 375
asfalt rudnik antimona
22,3 R SB-Dvor 500 K asfalt Stolice Desno se skreće za Šarenu bukvu a levo za Dvorsku, Kovačevića pećinu i Petroviće. Produžiti pravo.
23,0 vo 31 445
asfalt
Uređen izvor levo, kod kafane "Tri česme".
24,5 mot Brstic 360
asfalt motel "Brštica" S leve strane, ne radi.
26,1 Malesevici 317
asfalt Maleševići
26,6 vo Vidojev 310
asfalt Vidojeva voda Uređen izvor sa drvenim klupicama, desno od puta.
27,2 S Zmajeva2 297 Td asfalt
Produžiti pravo (desno se ide za izletište Zmajevac).
27,7 R 028 292 V asfalt Krupanj Skrenuti desno.
28,0 R 029 292 K
Krupanj Skrenuti levo.
28,0 pan Pegaz 291
asfalt pansion "Pegaz" Sa desne strane, 60 kreveta. Pored je i restoran Rađevac, sa tri sobe u vajatima. Malo dalje je i mesna crkva, takođe sa desne strane.
28,2 R 030 287 TL asfalt Krupanj,
kod opštine
Nastaviti pravo. Desno je zgrada opštine.
28,2 Krupanj-st 290 T asfalt Krupanj Kod parka, startna tačka za ture iz Krupnja. Skrenuti desno.
33,8 vo 07 653
asfalt
Uređen izvor levo.
35,8 kaf Mac km 777
asfalt Kafana
"Mačkov kamen"
Desno.
35,9 R MK-Grac 779 Tro asfalt
Raskrsnica Mačkov Kamen (desno) - Gračanica (levo). Skrenuti desno.
36,4 S Crnca 2 791 TL asfalt
Nastaviti pravo (levo se odvaja put za Crnču). Desno je motel.
39,1 R 034 901 V asfalt Mačkov kamen Nastaviti levo (desno se odvaja put za Šarenu bukvu).Oko 200m posle raskrsnice desno se odvaja staza ka spomen-kosturnici.
39,4 R 035 924 V makadam Mačkov kamen Kraj asfalta. Skrenuti levo.
40,2 R 036 923 V zemljani put
Skrenuti desno.
40,3 Perunika 921

vidikovac Perunika Odavde krenuti nazad ka R 034.
41,5 R 034 901 TL asfalt
Ponovo na R 034. Skrenuti levo, ka Širokoj bukvi.
43,5 R 037 883 V makadam
Nastaviti levo (desno se odvaja put za Košutnju stopu)
43,7 R 038 863 V makadam
Produžiti pravo. (Desno počinje obilaznica koja se završava posle na R 040.)
44,1 R 039 842 Td makadam
Skrenuti desno (pravo-polulevo nastavlja drugi makadam).
44,5 R 040 840 Tro makadam
Skrenuti levo (sa desna dolazi obilaznica sa R 038)
45,5 R 041 823 V makadam
Skrenuti desno (levo se ide za Živanoviće).
46,1 R 042 830 V makadam brdo Orašac Skrenuti desno (levo se ide za selo Planina - na drvetu u čelu raskrsnice postoji tabla sa oznakom za to selo).
47,1 R 043 819 Tro makadam
Skrenuti desno (levo se odvaja lošiji zemljani put).
47,6 R 044 815 V makadam
Produžiti levo (desno se odvaja sporedni makadam).
48,8 R 045 880 V makadam
Produžiti desno (levo se ide za Mali Zvornik).
50,3 Sarena buk 790
makadam planin. dom Šarena bukva  
50,5 R 046 770 T makadam
Skrenuti desno (levo se ide za Radalj banju).
50,8 S Zmajevac 792 Tro makadam
Produžiti pravo (desno se ide za Zmajevac).
51,5 R 048 770 Tro makadam
Produžiti polulevo (desno se odvaja sporedni makadam). Napomena: na ovoj deonici postoji planinarska markacija.
52,0 S D Borina 756 TL makadam
Produžiti pravo (levo se ide za Zvornik).
52,1 R 050 753 V makadam
Produžiti levo (desno se ide za Stolice).
53,1 R 051 712 Td makadam
Produžiti pravo (desno se odvaja put koji ide nizbrdo).
54,7 R 052 645 Td kaldrma
Produžiti polulevo (desno se odvaja zemljani put).
56,9 R 053 667 Td kaldrma
Skrenuti desno (pravo se ide za Zajaču, a u tom pravcu se stotinak metara dalje nalazi groblje sela Mićići). Put je odavde lošijeg kvaliteta.
57,2 R 054 662 Td makadam
Produžiti pravo (desno i nizbrdo se odvaja sporedni zemljani put).
57,7 R 055 686 K zemljani put
Prostrana raskrsnica više šumskih puteva. Skrenuti levo i još jednom levo, na dosta loš šumski put.
58,9 R 056 609 TL zemljani put
Produžiti poludesno (levo i unazad se odvaja drugi zemljani put). Ovde postoji planinarska markacija koja se može pratiti.
59,1 R 057 585 K zemljani put
Produžiti pravo, uzbrdo (levo i nizbrdo se ide za Rađevce i Zajaču). Ovde prestaje planinarska markacija.)
59,1 R 058 590 Td zemljani put
Produžiti pravo.Malo posle raskrsnice desno su dva groba sa spomenicima i stub dalekovoda.
59,5 R 059 605 Td zemljani put rakrsnica, voda
Produžiti pravo (desno i naniže se odvaja sporedni zemljani put). Neposredno pre raskrsnice sa leve strane je izvor. Put prate bandere.
60,0 R 059a 624 Td zemljani put
Produ/iti pravo (desno i unazad se odvaja sporedni put).
59,9 R 060 620 TL makadam
Produžiti pravo (levo i unazad se odvaja sporedni makadam koji vodi uzbrdo).
60,2 R 061 611 Td makadam
Produžiti pravo (desno se blago nizbrdo odvaja sporedni put).
60,7 R 062 596 TL zemljani put
Produžiti pravo (levo i unazad se odvaja sporedni i lošiji zemljani put koji vodi uzbrdo.)
61,2 R 063 574 TL makadam
Produžiti pravo (levo i unazad se odvaja sporedni put koji vodi nizbrdo, grebenom do Ikona - 5km).
63,1 lose 01 371
zemljani put
Par stotina metara lošeg puta.
63,4 R 064 360 Td makadam
Produžiti pravo (desno, unazad i ravno vodi sporedni put).
63,7 R 065 357 T makadam
Skrenuti levo (desno se ide za Prnjavor).
64,1 As st 02 280
asfalt
Početak asfalta.
64,2 man Tron 280
asfalt man. Tronoša Malo posle ulaza u manastir nalazi se "Voda devet Jugovića" - veliki uređen izvor sa leve strane.
64,8 R 066 255 TL makadam
Odmah pošto se prođe betonski mostić, na početku proširenja za parking treba skrenuti levo, na makadamski put.
64,8 R 067 253 V makadam
Produžiti poludesno (levo se odvaja širi makadamski put).
66,8 R 068 - Ikon 348 K makadam Ikone Mesto zvano Ikone. Skrenuti desno (levi put ide uzbrdo a onaj koji nastavlja pravo, nizbrdo).
  R 069
TL makadam
Produžiti pravo (levo, unazad i nizbrdo se odvaja sporedni put, markiran planinarskom oznakom).
67,6 R 070 326 TL makadam
Produžiti pravo (levo, unazad i nizbrdo se odvaja sporedni put).
68,8 R 071 305 TL makadam
Produžiti pravo (levo i unazad se odvaja prečica ka Vukovoj kući).
69,5 Vuk-groblj 288
makadam
Sa leve strane je malo groblje na kome se nalaze grobovi Vukovih roditelja (?)
69,6 R 072 288 K makadam
Nastaviti pravo-polulevo. (Put koji se odvaja levo, uzbrdo, ide za zaseok Vukanovići.)
69,7 R 022 286 Td makadam
Ponovo na R 022. Skrenuti levo - do Loznice se zatim ide istim putem kao i na početku ture.
78,0 Loznica 143
asfalt Loznica, centar

ruta 1