Svrbiguz   
Drinske planine  
Home Turoteka Kako? Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi

Home -> Svrbiguz -> ova strana

Drinske planine
vodič za pedafile i druge perverznjake


     Ruta
dužina
(km)
fizička
težina

 tehnička
težina

potrebna
kondicija
1 Loznica - Gučevo - Loznica
27
5 (6)
2*
3
2 Loznica - Krupanj - Mačkov kamen - Tronoša - Loznica
78
9
2-3
4
3 Stolice - Šarena bukva
7
5 (2)
2
3 (1)
4 Krupanj - Zmajevac - Turski grobovi
11
6 (2)
2-3
3 (1)
5 Stolice - Kovačevica pećina - Dobro Polje - Krupanj
18

6

2
3
6

Stolice - banja Badanja - Zavlaka - Krupanj

52
6
2
3
7 Mačkov kamen - Gračanica - Drina
20
2 (6)
2
2 (3)
8 Gračanica - Rožanj - Šljivova - Krupanj
18
7
2-3
4
9 Mačkov kamen - Crnča
14
2 (6)
2
2 (3)
10 Amajić - D. Trešnjica - Planina - Orašac
17
6 (2)
2
3 (2)
12 Drina - Radalj - Šarena bukva
13
6 (2)
2
3 (1)
13 Loznica - Ljubovija (Drina)
69

5

1*
2
14 Ljubovija - manastir Svete Trojice - Ljubovija
2
3
2
2
15 Ljubovija - Vrhpolje - Caparić - Ljubovija
29
6
2-3
3
16 Vrhpolje - G. Trešnjica - Grčić - Trutinac - G. Tr. - Vrhpolje
41
8
2
4
17 Ljubovija - Orovica - Bobija - Ljubovija
61
8
2
4
18 Rimski most
12
1
2
1
19

Krug Košlje

20
7
2-3
3
20 Gornje Košlje - kanjon Trešnjice - Trutinac
5
8
3
4
ukupno:
514

• vrednosti u zagradama se odnose na vožnju u kontra-smeru
* - u tehničkom smislu je dovoljno elementarno znanje, ali je potrebno i iskustvo  u vožnji po putevima sa intenzivnijim saobraćejem

 Pregledna mapa ruta (sve rute na jednoj mapi, 700Kb)
• 
Ključ za klasifikaciju ruta (objašnjenje vrednosti u gornjoj tabeli)

Komentari, primedbe, ispravke, dopune... izvolite.


O projektu trasiranja biciklističkih ruta u drinskim planinama

Projekat je pokrenut na inicijativu Mr Danijele Milutinović, sekretara za turizam opštine Loznica. Finansirale su ga opštine Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik. Za deo u  ljubovijskoj opštini snimanje je pomogao sektor za turizam opštine Ljubovija. Sva snimanja su obavljena GPS
uređajem.

Rezultat projekta je i štampana karta biciklističkih ruta u drinskim planinama.


Istraživanje i snimanje na terenu (april 2007):
- Jovan Eraković - Jone
- Danijela Milutinović
- Dragan Vasić (kapetan pogranične policije i biciklistički entuzijasta iz Loznice)

Obrada podataka i izrada vodiča: Jone, 2007.Uložen je trud da podaci u ovom vodiču budu tačni, ali ih koristite na sopstvenu odgovornost: autor ne može preuzeti odgovornost ni za kakve eventualne nezgode i probleme na terenu nastale korišćenjem tih podataka. (Autor će međutim rado preuzeti odgovornost ako ste zalutali i doživeli nešto lepo.)

Drinske planine nisu jednostavne za orijentaciju i na neke od ovde opisanih ruta ne treba kretati bez iskustva u radu sa kompasom i papirnom kartom ili bez GPS uredjaja sa učitanim treklogovima - ili bez pratioca koji poseduje navedeno. Takođe nije uputno ići solo na rute koje vode kroz zabačene predele. Uz sebe uvek treba imati (minimalno) alat, rezervnu gumu, pumpu i baterijsku lampu. I prasence.