Svrbiguz  
Dunavska biciklistička ruta 
Home Turoteka Kako? Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi


      Home -> Svrbiguz -> Donauradweg -> ova strana

 

     GPS podaci

        za Dunavsku biciklističku rutu u Srbiji
  1. Sektor zapad
     
(Deonice 1- 4: Bački Breg - Apatin - Bačka Palanka - Novi Sad - Beograd)
 

  2. Sektor istok
      (Deonice 5-7:  Beograd - Pančevo - Ram - Golubac - Đerdap - Kladovo - Negotin - Bregovo)

 

Napomene:

1. Za waypoint koji vas interesuje uvek u vašem GPS uredjaju pogledajte i polje sa njegovim dodatnim opisom:
    tamo se može nalaziti kompletan naziv waypoint-a, ili razne dopunske informacije.

2. Sistem waypoint-a je dat za smer kretanja nizvodno, tako da npr. waypoint "asfalt start" znači da tu počinje
     asfalt kad se ide u tom smeru - ako putujemo uzvodno, na tom mestu se asfalt
završava.

3. Situacija ne terenu se menja, pa tako i GPS podaci koji su ovde dati mogu biti promenjeni ili obnovljeni - stoga je
     najbolje je download sa sajta obavite  neposredno
pre putovanja.

4. Ako pronađete neku netačnost ili želite da priložite neki novi GPS podatak, molimo javite se na ovu adresu.


Objašnjenja za skraćenice u nazivima waypoint-a:

samo broj, bez drugih slova: broj raskrsnice na glavnoj ruti (odgovara broju na karti i broju na putokaznoj    tabli na terenu)

Alt + broj: broj raskrsnice na alternativnoj ruti (odgovara broju na karti i broju na putokaznoj tabli na
   terenu)

D + broj: broj raskrsnice na deturu

S: skretanje

Vo: voda (izvor, česma i sl.)

asf st: početak asfalta

asf end: završetak asfalta

cycl: prodavnica delova za bicikle i/ili servis i/ili bicikilstički centar

Muz: muzej

Ht: hotel

Mot: motel

P: pansion

car: čarda (riblji restoran)

kaf: kafana

T: tunel

• Imena naseljenih mesta data su velikim slovima


  nazad