Svrbiguz  
Dunavska biciklistička ruta 
Home Turoteka Kako? Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi

Home -> Svrbiguz -> ova strana

Dunavska biciklistička ruta (EuroVelo 6, Donauradweg)
Vodič za deo kroz Srbiju

Tekst i fotografije: Jovan Eraković - Jone

Deonice:
km 
 

1.

 Bački Breg (mađarska granica) - Sombor - Apatin
60 
 
2.  Apatin - Bačka Palanka
124 
 
3.  Bačka Palanka - Novi Sad
48 
 
4.  Novi Sad - Beograd
96 
 
5.  Beograd - Pančevo - Kovin - Stara Palanka - Ram
105 
 
6. Ram - Veliko Gradište - Golubac - Donji Milanovac
95 
 
7.  Donji Milanovac - Kladovo - Negotin - Bregovo (bugarska granica)
139 
 
    Ukupna dužina Dunavske biciklističke rute kroz Srbiju (glavna ruta):        667km

     •  Distance u gornjoj tabeli podrazumevaju kretanje po glavnoj ruti. Obavezno pročitajte dodatna objašnjenja da biste mogli da se snađete u
        vodiču (legenda karte, šta su glavna ruta, alternativne rute i detur-ovi, oznake smeštaja ...)

     • O putokaznim tablama na srpskom delu Dunvaske rute: kako izgledaju, kako se koriste...

     • Uložen je izuzetan trud da svi podaci u ovom vodiču i na mapama budu tačni, ali ih koristite na sopstvenu odgovornost: autor vodiča i
       GTZ ne mogu preuzeti odgovornost za bilo kakve eventualne nezgode i probleme na terenu, nastale njihovim korišćenjem.

     Top lista deset...

    • najlepših mesta na Dunavskoj biciklističkoj ruti u Srbiji   
    • najboljih stvari koje možete da radite na Dunavskoj biciklističkoj ruti u Srbiji  
    • najboljih spavki na Dunavskoj biciklističkoj ruti u Srbiji

• Matični sajt za međunarodni projekat Dunavske biciklističke rute je GTZ-ov Danube-info. Na njemu ćete, u delu za Srbiju, naći englesku i nemačku verziju ovog vodiča, kao i ono što su spremile ostale zemlje učesnici u projektu.

Papirna karta Donauradweg-a (u ovom vodiču je njena elektronska verzija - otvorite neku od deonica gore) urađena je u razmeri 1:100.000, sastoji se od 8 odvojenih sekcija, i pokriva tok Dunava od Mađarske do Crnog mora - srpski deo pokrivaju sekcije 3 i 4. Godine 2005, kada je prvi put štampana, bila je prva takva mapa za taj prostor i popunila je veliku prazninu u informativnom smislu. Izdavač je nemačka firma Kartografija Huber a kompletan posao oko izrade karte obavilo je odeljenje te firme u Beogradu, na osnovu inormacija dobijenih terenskim radom lokalnih timova u zemljama uključenim u projekt.

Dok je kod nas karta prilično nepoznata, u inostranstvu su već rasprodata prva tri izdanja i u opticaju je četvrto - među bicikistima koji putuju duž Dunava to je jedna od dve najpopularnije karte. Elektronska verzija koju ćete naći u ovom vodiču je aktuelna verzija. U Beogradu se štampana karta može se naći u najsnabdevenijim knjižarama ili direktno u beogradskom odeljenju Huber-a: ul. Simina 1
011 303 22 08, 063-89-89-527, goran@kartografija.rs .

Putokazni sistem za DBR u Srbiji je originalan za našu zemlju i po njemu se izdvajamo među ostalim zemljama u projektu, a u nekim pojedinostima i na evropskom nivou. Detaljnije o sistemu pročitajte na ovoj strani.

• Na sajtu Danube-info nalazi se i najpotpunija baza smeštaja duž našeg toka Dunava. Nastala je tokom snimanja rute i tokom njenih brojnih kasnijih obilazaka, a redovno se ažurira. Obuhvata sve - od "robinzonskih" mesta na kojima možete da prespavate za manje od jednog evra, preko kampova i privatnih soba, do skupih hotela.

• Ako ste putovali duž Dunava, vaši utisci i komentari u vezi sa putevima, pejzažom, smeštajem, dobrim i lošim mestima... su dobrodošli. Kao i mišljenja, ispravke, predlozi i sugestije vezane za ovaj vodič, putokaze i kartu - sve što može biti od koristi drugim cikloturistima na putu duž Dunava, biće objavljeno na fidbek strani na sajtu Danube-info. Izvolite...
• Kratki istorijat projekta Dunavske biciklističke rute u Srbiji

- Na međunarodnom workshop-u održanom u Beogradu marta 2003. godine, domaćoj javnosti je predstavljen   međunarodni projekat GTZ-a, "Donauradweg" (Dunavska biciklistička ruta). Cilj projekta: trasiranje biciklističke   rute duž Dunava istočno od Austrije i Slovačke, i izrada prve relevantne biciklističke mape za to veliko područje.   U projektu su učestvovale Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija i Bugarska, i bilo je predviđeno da svaka od   ovih zemalja obradi deo rute koji prolazi kroz njenu teritoriju.

- Istraživanje i snimanje srpske deonice obavljeno je u više etapa i trajalo je, zajedno sa sređivanjem i obradom
  podataka te izradom mape, od novembra 2004. do novembra 2005. godine.

- Na 5. Konferenciji Dunavskih zemalja, održanoj u Beogradu u novembru 2005, predstavljena je prva papirna
  verzija mape: set od osam karata razmere 1:100.000, na kojima je prikazana Dunavska ruta od Budimpešte do
  Crnog Mora.

- U martu 2006. završena je izrada prve verzije ovog web-vodiča.

- U junu iste godine GTZ je organizovao dolazak u Srbiju grupe novinara iz najpoznatijih nemačkih dnevnih
  novina i biciklističkih časopisa. Ova tura, na kojoj je promovisana Dunavska ruta u našoj zemlji, trajala je pet
  dana i za to vreme su novinari autobusom proputovali tok Dunava od Bezdana do Đerdapa. U autobusu su bili i
  bicikli, pa smo na nekoliko mesta mogli da im pokažemo (dokažemo) čari vožnje na dva točka po našim
  predelima uz Dunav. Tura je potom postala tradicionalna i održava se svake godine.

- Jula 2006. godine izašlo je drugo izdanje papirne mape.

- U novembru 2006. godine počele su pripreme za izradu prve faze signalizacije na našem delu Dunavske
  biciklističke rute (Bački Breg - Novi Banovci). Predprojekat je završen u martu 2007. godine, a ubrzo posle toga i
  projekat. Izrada znakova i njihovo postavljanje obavljeni su tokom maja i juna te godine.

- Tokom 2008. godine izašlo je treće izdanje papirne mape, postavljena je signalizacija na drugom delu rute u
  Srbiji (Ram - Đerdap - Bregovo), a na ulazu u Donji Milanovac postavljen je prvi brojač biciklista u Srbiji.

- U 2009. godini izašlo je četvrto izdanje papirne mape. U decembru je obavljena treća i poslednja faza
  postavljanja putokaza (deonica Beograd - Pančevo - Kovin - Stara Palanka). Zahvaljujući finansijskoj pomoći
  GTZ-a, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i Izvršnog Veća Vojvodine, ovaj veliki posao je na taj način
  uspešno okončan i kompletna mreža DBR u Srbiji (oko 1040km) je obeležena putokazima za koje nam stižu
  pohvale i od cikloturista i od evropskih biciklističkih autoriteta.

- GTZ je od 2004. promovisao sprski deo DBR na brojnim relevantnim međunarodnim skupovima - od najvećih
  sajmova turizma i međunarodnih biciklističkih konferencija pa sve do EXIT festivala.

- Potreban terenski rad za sve gore navedeno zahtevao da se tokom ovih godina kompletan tok Dunava kod nas
  prokrstari 15-20 puta, i po gruboj evidenciji projekt menadžer i ja smo ukupno prešli prešli više od 18.000km.

 Autori i učesnici:

- glavni menadžer projekta u Srbiji: Nebojša Matijašević, GTZ
- istraživanje i GPS snimanje na terenu, trasiranje rute kroz Srbiju: Jone i Nebojša
- koncepcija i izrada web-vodiča, saradnja na izradi karte: Jone
- karta: Kartogafija Huber
- baza smeštaja: N. Matijašević i GTZ tim, Jone
- stručni konsultant i supervizor: Thomas Froitzheim (ADFC, Nemačka)

  Putokazi:
- koncept sistema, dizajn tabli, predprojekti, nadzor nad postavljanjem: Jone
- projekti: ZPV Novi Sad, Linus Beograd i MHM-projekt Novi Sad
- izrada i postavljanje: Signal Sombor.

Idemo dalje

U godinama koje slede zadatak je promocija rute lobiranje u našim dunavskim opštinama da se poboljša kvalitet podloge na njenim lošijim delovima (posebno na nasipima) - sve dok se to što je danas "ruta" ne pretvori u pravu bicikističku stazu pored Dunava, poput onih u Nemačkoj i Austriji.

Vi naravno ne morate čekati na to: vodič možete koristiti već sad, Dunav je takođe već na svom mestu, a u funkciji su i svi divni predeli pored njega. Ostaje vam samo da prvog lepog vikenda sednete na bicikl i...

Materijal iz ovog vodiča nije dozvoljeno koristiti na drugim mestima bez izričite dozvole autora i GTZ-a.