GPS    
Detalji iz snimljenih logova    
Home Turoteka Kako? Čekićara Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi


      Home -> GPS -> GPS i cikloturing -> ova strana


Detalji iz snimljenih logova


Na ovoj strani prikazano je ponešto od onoga što se moglo videti na monitoru računara posle učitavanja logova iz Summit-a, posredstvom softverskog paketa MapSource. Snimljeni TrackLog-ovi i waypoint-i pojavljuju se na mapi sveta koja je sastavni deo ovog paketa. Karta se može po želji zumirati, tako da se mogu videti i najsitniji detalji putanja.

Pri ovoj razmeri nazivi waypoint-a se
preklapaju i ne vidi se baš mnogo toga.

Ovde se već solidno vide i trasa i nazivi waypoint-a.
Deonicu Lakovići - Korita (gornji desni ugao)
pogledaćemo detaljnije na sledeće dve slike.


 

Gornja slika: od katuna Lakovića (1619mnv) do Rikavačkog jezera (1344mnv) u Kučkim Komovima silazi se duž samo 1.6km puta, brojnim serpentinama koje se pri ovoj razmeri već mogu jasno uočiti (strelica). Katun i jezero su bili označeni kao waypoints.

Slika desno: daljim zumiranjem dobija se precizan prikaz serpentina. Svaka tačka je jedan trackpoint koji je tokom kretanja bio automatski upisan od strane uređaja. Za svaki trackpoint mogu se u posebnoj tabeli pročitati geografske koordinate, visina i kurs. Treba imati u vidu da se ovo što gledamo na slici može uvećati još čitavih deset puta!


U MapSource-u generisani dijagram visina (odnosno topografski profil terena) za deonicu Lakovići-Korita, izgleda kao na donjoj slici (Profil 1).

Razmera za visine i razmera za rastojanje mogu se nezavisno birati da bi se dobio prikaz kakav želimo.

Zumiranjem dijagrama na delu oko jezera dobija se rezultat kao na slici Profil 2.

(Prikazano uvećanje je daleko od maksimalnog, pri kome na istoj dužini ordinate umesto 250 može biti prikazano 40m visine a na apscisi umesto 3km samo 20m rastojanja).

Za bilo koju izabranu tačku (presek crvenih linija) program iznad dijagrama ispisuje rastojanje od početka deonice i nadmorsku visinu tačke.


Profil 1

Profil 2



Gornja slika: tokom uspona na Rumiju (1600mnv), biciklima smo išli dokle je to bilo moguće (950mnv), zatim smo ih sakrili duboko u grmlju nastavili pešice i ka vrhu. Mesto na kome su ostali bicikli uneto je kao jedan waypoint.

Na slici desno je zumirani završni deo uspona (označen strelicom na gornjoj slici). Vidi se da smo do vrha došli jednom stazom a sa njega krenuli drugom. Kasnije smo se zahvaljujući GPS-u vratili na stazu kojom smo se peli (donji desni ugao).

 



 

Ovaj log snimljen u Beogradu dobro ilustruje kakvi se sve detalji mogu videti u snimcima putanja načinjenim GPS uređajem. U pitanju je bila vožnja od kuće (Blok 45, waypoint "Home") do buvljaka (waypoint "BV") i nazad Bulevarom Jurija Gagarina, uz dodatni krug po bližoj okolini. Treba obratiti pažnju na deo označen strelicom.

(Na slici se može jasno videti i da uređaj upisuje manji broj trackpoint-a na delovima puta na kojima nema velikih promena pravca kretanja i/ili nadmorske visine, kao gore levo.)

 

 

Evo detalja označenog strelicom na prethodnoj slici. Uvećanje još uvek nije najveće moguće (20m), ali je već sasvim dovoljno da se vide i najsitniji detalji.

Ponovo se može uočiti da se na delovima putanje na kojima nije bilo velikih promena, upisuje manje trackpoint-a.

Žuta linija je trag vožnje pri odlasku, crna pri povratku. Ne poklapaju se zbog toga što je Bulevar Jurija Gagarina široka ulica sa odvojenim kolovozima za saobraćaj iz suprotnih smerova - i to se ovde jasno vidi. Čudna petlja na žutoj putanji nastala je tako što sam prešao na suprotnu stranu bulevara i izašao na trotoar da bih kod vulkanizera napumpao gumu, a zatim se vratio na desnu kolovoznu traku i nastavio vožnju. Eto šta sve ostane zabeleženo uz pomoć ringišpila koji se vrti 20.000 km iznad naših glava.

 
Kad se u MapSource-u krene
"uvis", to izgleda ovako.
 
I konačno, na karti sveta se od čitave
eskpedicije do buvljaka i nazad vidi samo
oznaka waypoint-a :)
 


nazad
Primedbe, ispravke,   komentari... izvolite
Jovan Eraković

SadržajOsnoveŠta je šta KartografijaPraksa Detalji