GPS   
Kartografija   
Home Turoteka Kako? Čekićara Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi


      Home -> GPS -> GPS i cikloturing -> ova strana


O kartografiji, mapama i logotekama

Može li se živeti bez bogate karte u GPS uređaju?


U GPS uređaj koji poseduje podršku za kartografiju može se učitati neka od specijalno pravljenih komercijalnih karata u koje su uneti razni korisni detalji, od puteva i reka preko raskrsnica i drugih važnijih objekata, sve do detalja kao što su benzinske pumpe, hoteli, kampovi... Očigledno vrlo primamljiva opcija, jer za par sekundi u uređaju možemo imati na stotine definisanih korisnih tačaka za navigaciju po oblasti koja nas interesuje, i ka svakoj od tih tačaka se potom možemo kretati, odnosno tražiti da nas uređaj vodi do nje.

U seriji Geko ni jedan model nema ovu opciju a u seriji eTrex kartografiju podržavaju samo Legend i Vista, i oni se isporučuju sa ubačenom osnovnom mapom sveta (Basemap). Ta mapa ne zauzima prostor namenjen učitavanju naknadno nabavljenih mapa, što znači da je deklarisanih 8Mb (Legend) ili 24Mb (Vista) prostora zaista kompletno na raspolaganju za tu svrhu.

U softverskom paketu "Garmin MapSource" (dodatna oprema) koji služi za povezivanje sa računarom i omogućava udoban pregled i obradu podataka snimljenih na terenu, prikaz pređenih putanja i detaljnih profila visina na monitoru računara, planiranje ruta... dobija se i nešto detaljnija mapa sveta. Bilo koji deo te mape se po želji može učitati u Legend ili Vistu i tada postaje deo njihovog basemap-a. Od dodatnih mapa koje se mogu nabaviti kod domaćeg zastupnika vredi pomenuti "MetroGuide Europe" - seriju CD-ova od kojih svaki sadrži mapu jedne zapadnoevropske zemlje sa detaljnim prikazima svih većih gradova i kompletne putne mreže. Većina ulica je pokrivena do nivoa kućnih brojeva, uz ogromnu bazu muzeja, bioskopa, restorana, hotela i još mnogo toga.


Prva detaljna mapa Srbije i Crne Gore

Dok su za SAD i zapadnoevropske zemlje urađene razne vrlo precizne mape, mape koje pokrivaju i našu zemlju (a to su dve pomenute mape sveta i jedna za Evropu) sadrže uglavnom elementarne objekte na našim prostorima. Primera radi, u MapSource-ovoj mapi se pri maksimalnom uvećanju od Beograda vide samo par glavnih ulica, reke i glavni železnički pravci. O manjim mestima ili planinskim predelima da i ne govorimo... (Najpreciznije je kartirano područje Vojvodine, a značajne nepreciznosti se pojavljuju na prostoru centralne i južne Srbije.) Stoga je ova mapa, iako zadovoljavajuća kad se radi o kretanju glavnim putnim pravcima, nedovoljna za planinarsko-avanturističke primene. Zato kod nas do sada i nije bilo mnogo razloga da se kupuju modeli GPS uređaja koji podržavaju kartografiju.

Ali u Infoteam-u su upravo (februar 2004.) završili prvu domaću detaljnu mapu u razmeri 1:300.000 koja pokriva čitavu Srbiju i Crnu Goru, a rađena je na bazi elektronskih mapa Vojnogeografskog instituta. Na mapi postoje detalji kao što su seoca i zaseoci, kanali, mrtvaje, močvare, ribnjaci, zemljane i konjske staze, itd. Beograd je prikazan sa tri stotine najvažnijih ulica ali je u toku i izrada posebne, vrlo detaljne mape našeg glavnog grada.


Beograd sa okolinom u MapSource mapi. Aerodrom Surčin, autoput Beograd-Zagreb, železničke pruge, centar Zemuna prikazan u vidu tačke - i to bi bilo sve. Tkivo grada je predstavljeno samo obojenom površinom.


Isto područje na novoj mapi SiCG, u približno istoj razmeri...


... i sa nešto većim zumom.
(Zum se inače može povećati još dvadesetak puta - do rezolucije od 20m.
)

U ovoj verziji karta nije rutabilna - ako tražite da vas GPS uređaj koji je koristi odvede do nekog mesta, on će to učiniti pokazujući vam generalni pravac ka cilju i rastojanje do njega u vazdušnoj liniji. (Kod rutabilnih karata se na svakoj raskrsnici pokazuje na koju stranu treba skrenuti, a rastojanja se računaju kao rastojanja koje treba preći krećući se putevima ili ulicama. Ovo je udobnost koja dobro dođe vozačima, dok za planinarenje i druge aktivnosti u prirodi nema mnogo značaja. (Uostalom ako karta nije rutava, vlasnik to uvek može nadomestiti ličnim angažovanjem :)

Prva detaljna GPS karta SiCG je u svakom slučaju veliki korak napred i po kvalitetu je na nivou sličnih koje su do sada uradili naši susedi. Infoteam-ov prvenac će koštati 95 evra kada se kupuje zasebno, a biće upola jeftiniji ako se pazari zajedno sa GPS uređajem. Stari korisnici će imati popust prilikom kupovine karte. Zgodno je i to što se uz kartu dobija i MapSource, koji je inače dodatna oprema za sve uređaje. Dok god karta bude menjana i dopunjavana u sadašnjoj, prvoj verziji, svaki update će korsnicima biti na raspolaganju besplatno.


A ako GPS uređaj nema podršku za kartografiju?

To što kartografije nema (kao što je slučaj kod svih modela iz Geko serije i većine iz eTrex serije), ne znači da u uređaju ne može biti mâpa. Samo su te mape spartanskije, i moraćemo sami da ih pravimo ili da se potrudimo i uzmemo ih od drugih koji su to već uradili.

Tokom kretanja po terenu svaki GPS uređaj snima i pamti putanju kojom se krećemo (ActiveLog odnosno TrackLog), a ako smo vredni pa označavamo karakteristične i važne tačke našeg puta (waypoints ili putne tačke, orijentiri), ako im dajemo imena ili ih označimo ikonicama koje su nam na raspolaganju, onda je to već sasvim fina bazična karta. Skup svih relevatnih podataka koji čine jednu takvu kartu jeste log puta. Tokom vremena možemo da napravimo zbirku logova puta snimljenih na mestima koja smo posetili, i da ih sačuvamo prebacujući ih u računar. Kada se spremamo da ponovo krenemo na neko takvo mesto, sačuvani log puta možemo da učitamo u GPS uređaj, pretvarajući ga na taj način u pouzdanog vodiča koji "zna" baš sve o našem putu. (Mogućnost povezivanja sa računarom spada u bazične mogućnosti Garmin prijemnika. Imaju je svi modeli serije eTrex a u seriji Geko nema je samo model 101.) Dakle: ako nema podrške za kartografiju, "logografija" je uvek tu.

Naravno, u našoj logoteci neće biti detalja (puteva, objekata…) koje nismo prošli. Neće? U osnovi je tako, ali stvari ipak stoje i malo bolje: logove puta možemo da razmenjujemo sa drugim vlasnicima GPS-a. Iz Infoteam-a je najavljeno će na njihovom sajtu uskoro zaživeti zajednička logoteka za sve korisnike Garmin uređaja, zamišljena po ugledu na slične strane zbirke takve vrste. Svaki korisnik Garmin uređaja (planinar, vozač, nautičar, biciklista...) moći će da u nju doda svoje logove tako da svi ostali mogu da ih preuzmu, prebace u svoje uređaje i iskoriste kada idu istom ili makar sličnom maršrutom.


nazad

SadržajOsnoveŠta je šta KartografijaPraksa Detalji